Haridus, kultuur, sport
Haridus Kultuur Sport Paide linna autasud ja preemiad Sihtkapital "Andekas Laps" Tervishoid ja sotsiaalabi
Dokumendiregister
Dokumendi otsing Õigusaktid Teabenõue
Arendus
Arengukava Välissuhtlus Projektid Turism Ettevõtlus Arengukonverents
Rahandus
Planeering ja ehitus
Ehitus Planeeringud Heakord ja haljastus Jäätme- ja veemajandus Tänavad ja liiklus Maade adminstreerimine Energeetika Riigihanked
Paide linnast ja ajaloost
Vaatamisväärsused Aerofotod Sõpruslinnad Ajalugu Fotod läbi aja
Kodanikuühendused
Kodanikuühendused Paide linnas Uudised
Kasulikku/blanketid
Kasulikku Internet Uuringud Paide-Türi busside sõiduplaan Sinimustvalge heiskamisest Avalikud üritused
Kontakt.
Galerii

 

Restaureerimine

Paide linnavalitsus pakub võimalust taotleda toetust Paide vanalinna muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis teostatavatele restaureerimistöödele. Samuti on võimalus toetust taotleda miljööväärtuslikul hoonestusalal asuva enne 1944. aastat ehitatud hoone ja väljaspool miljööväärtuslikku hoonestusala asuva, enne 1944. aastat ehitatud ja inventeerimise käigus väärtuslikuks hinnatud ehitise restaureerimiseks.
 
Toetuse taotlemine toimub vastavalt Paide Linnavolikogu poolt vastuvõetud määrusele "Restaureerimistoetuste ja -preemiate määramise kord"
 
Järgmine toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2014. 
Infot toetuse taotlemise kohta annab linnavalitsuse planeeringu- ja ehitusosakond.
 
Ehitustööde teostamine Paide vanalinna muinsuskaitsealal ja selle kaitsevööndis toimub vastavalt Muinsuskaitseseadusele. Järgnevalt mõned väljavõtted seadusest:
 
Muinsuskaitseseaduse §35 lõike 1 kohaselt võib kinnismälestist ja muinsuskaitsealal paiknevat ehitist konserveerida, restaureerida ja ehitada ainult muinsuskaitse eritingimusi järgiva konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise projekti alusel. Kooskõlastatult Muinsuskaitseametiga võib muinsuskaitsealal paikneva ehitise hoonesisese ehitamise põhiprojekti koostada muinsuskaitse eritingimusteta.
 
Muinsuskaitseseaduse §35 lõike 4 kohaselt tuleb kinnismälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise konserveerimise, restaureerimise ja ehitamise projektid ning muinsuskaitse eritingimused ning kinnismälestise ja muinsuskaitsealal paikneva kinnisasjaga seotud mulla- ja ehitustööde projektid kooskõlastada Muinsuskaitseametiga.
 
Muinsuskaitseseaduse §36 lõike 1 kohaselt peab ettevõtjal, MTÜ-l või sihtasutusel, samuti töid juhtival vastutaval spetsialistil olema Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevusluba näiteks järgmisteks tegevusteks:
mälestise konserveerimise ja restaureerimise projektide koostamiseks; uuringu, konserveerimis- ja restaureerimistööde tegevuskavade ning muinsuskaitse eritingimuste koostamine; mälestise konserveerimine ja restaureerimine; mälestisel ja muinsuskaitsealal muinsuskaitselise järelevalve teostamine. Ilma tegevusloata võib koostada eelarveid, kalkulatsioone, ajaloolisi ülevaateid ja õiendeid, fotografeerida mälestisi ja nende osi, teha arhiivi- ja bibliograafilisi uuringuid, inventariseerida mälestisi ja nende elemente ning detaile.
 
Infot Muinsuskaitseameti poolt väljastatud tegevuslubade kohta saab Muinsuskaitseameti kodulehelt: http://www.muinas.ee/tegevusload
 
 
 
Kalender
Veebruar
2019
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28