Haridus, kultuur, sport
Haridus Kultuur Sport Paide linna autasud ja preemiad Sihtkapital "Andekas Laps" Tervishoid ja sotsiaalabi
Dokumendiregister
Dokumendi otsing Õigusaktid Teabenõue
Arendus
Arengukava Välissuhtlus Projektid Turism Ettevõtlus Arengukonverents
Rahandus
Planeering ja ehitus
Ehitus Planeeringud Heakord ja haljastus Jäätme- ja veemajandus Tänavad ja liiklus Maade adminstreerimine Energeetika Riigihanked
Paide linnast ja ajaloost
Vaatamisväärsused Aerofotod Sõpruslinnad Ajalugu Fotod läbi aja
Kodanikuühendused
Kodanikuühendused Paide linnas Uudised
Kasulikku/blanketid
Kasulikku Internet Uuringud Paide-Türi busside sõiduplaan Sinimustvalge heiskamisest Avalikud üritused
Kontakt.
Galerii

 

Õigusaktid

Paide linna jäätmekava 2009-2014
Paide linna jäätmehoolduseeskiri
Jäätmeseadus
Pakendiseadus
Paide linna ja Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse haldusleping korraldatud jäätmeveo organiseerimiseks
Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga aastateks 2009 - 2022
Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
Veeseadus
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
Paide linna ühisveevärgiga ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine 

 
Kalender
Aprill
2018
E
T
K
N
R
L
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30